Level 9 Level 11
Level 10

Adjectifs pour caractériser


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
autoritaire
ellentmondást nem tűrő
complaisant, -e
1.szíves; 2.engedékeny
compréhensif, -ive
megértő
conciliant, -e
előzékeny
consciencieux, -euse
lelkiismeretes
curieux, -euse
kíváncsi, kíváncsiskodó
docile
engedelmes, szófogadó
entêté, -e
csökönyös
exigeant, -e (sur qqch)
igényes (vmire); (sokat) követelő
flexible
rugalmas (nem a souple)
gourmand, -e
nagy evő
impatient, -e
türelmetlen
indulgent, -e
engedékeny
laxiste
túlzottan engedékeny
maniaque
mániákus
méticuleux, -euse
aprólékos
obstiné, -e
makacs
ordonné, -e
rendszerető
passif, ive
passzív
patient, -e
türelmes, kitartó
perfectionniste
perfekcionista
persévérant, -e
kitartó
réservé, -e
tartózkodó
rigoureux, -euse
szigorú
soigneux, -euse
gondos
souple
rugalmas (nem a flexible)
spontané, -e
spontán
tempéré, -e
mérsékelt
tenace
szívós, kitartó
volontaire
akaratos
brusque
goromba, nyers
vif, vive
élénk
irréfléchi, -e
meggondolatlan
pointilleux, -euse
szörszálhasogató
inquisiteur, -trice
kitartó
péremptoire
kategorikus
malléable
simulékony