Level 2
Level 3

project management 1


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
soorten werkzaamheden
Improvisatie, routinematige werkzaamheden en projectmatige werkzaamheden
uitkomst improvisatie
onzeker, eenmalig
routinematige werkzaamheden
redelijk voorspelbaar, herhaaldelijk uitgevoerd
projectmatige werkzaamheden
redelijk voorspelbaar, tijdelijk karakter
Wat is een project?
tijdelijke samenwerking van een aantal mensen
kenmerken project
duidelijk beginpunt, einddatum, eenmalig duidelijkgedefineerd projectresultaat, opdrachtgever, budget, eigen projectorganisatie, wordt gemaakt
Soorten projecten
Technische, sociale, commerciele, gemengde, evenementen
initiatiefase
projectvoorstel
defintiefase
duidelijkheid over wat er van het project verwacht kan worden
ontwerpfase
hoe de oplossing eruit zal komen te zien
voorbereidingsfase
ontwerp wordt geschikt gemaakt voor realisatie
realisatiefase
projectdoel wordt gerealiseerd
nazorgfase
resultaat in stand houden
Waar staat smart voor
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, realistisch, tijdsgebonden
waar wordt smart voor gebruikt
projectdoelen opschrijven