Level 1 Level 3
Level 2

Begrippenlijst onderzoek


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Survey
Enquete
Ad hoc onderzoek
wordt eenmalig uitgevoerd, meestal naar aanleiding van een plotselinge gebeurtenis
Hypothese
Stelling die nog lang niet is bewezen
Experiment
een zorgvuldige waarneming van een deel van de werkelijkheid om een hypothese te kunnen testen
Populatie
alle eenheden waarover je onderzoek gaat
Trial and error
om problemen op te lossen, steeds iets anders proberen tot het gewenste resultaat is bereikt
Implementatie
bij toegepast onderzoek de invoering van de resultaten (en aanbevelingen) van het onderzoek
Promotor
Een hoogleraar die zijn promovendus begeleidt tijdens diens promotieonderzoek
Aanspraaktitel hoogleraar
professor
Proefschrift of dissertatie
Onderzoeksrapport geschreven door een promovendus met daarin een wetenschappelijke verhandeling over een bepaald onderwerp
Wetenschappelijk artikel
in een wetenschappelijk artikel worden de onderzoeksresultaten van wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd, bij voorkeur in een gerenommeerd vakblad
Marktonderzoek
dit is systematisch verzamelen en analyseren van gegevens die van belang zijn voor het vaststellen en beantwoorden van de marketingvraag
Onderzoeksvoorstel
Het voorstel waarbij je omschrijft wat je wilt gaan onderzoeken en hoe je dat globaal denkt te gaan doen
Onderzoeksplan
Is een document dat je na - toestemming - schrijft in het begin van je onderzoek
Probleemstelling
de probleemstelling is de centrale vraag (ook wel de hoofdvraag genoemd) de probleemstelling bestaat uit een aantal onderzoeksvragen ( ook wel deelvragen genoemd)
Conceptueel model
Een schematische tekening van de belangrijkste elementen van het onderzoek, hun eigenschappen en onderliggende relaties en samenhang
Gegevens
Gevonden items die je gebruikt voor een antwoord op je onderzoeksvragen
Analyse
Systematisch bestuderen en analyseren en ordenen tussen de uitkomsten van je onderzoek
SWOT-analyse
Methode gebruikt voor marktonderzoek, organisatieonderzoek en onderzoek naar te voeren beleid
Conclusie
Het eindoordeel, hier geef je na analyse van je resultaten antwoord op je probleemstelling
Empirisch onderzoek
worden continu (dagelijks, wekelijks of maandelijk) gegevens verzameld zoals kijk- en luistenonderzoek op tv en radio
Wetenschapsfilosofie
Het vakgebied waarin de grondslagen, de ontwikkeling, de onderzoeksmethoden en invloed van verschillende wetenschappers worden onderzocht
Wetenschappelijke methode
ziet er in het kort als volgt uit: bestudeer , bedenk een hypothese, test deze voorspellingen door experimenten en evalueer de gevonden meetresultaten. Vervolgens pas je de hypothese aan, verwerpt deze of test de hypothese eventueel verder
Promotieonderzoek
is een wetenschappelijk onderzoek dat wordt gedaan door iemand die is afgestudeerd van de universiteit
Titel van afgestudeerde van een universiteit
promovendus
Marktonderzoek
Systematisch verzamelen en analyseren van gegevens die van belang zijn voor het vaststellen en beantwoorden van de marketingvraag
Adviesonderzoek
Gericht op het adviseren van het management in een bedrijf