Level 8 Level 10
Level 9

U-Ü


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
u-
mümkün olmak, muktedir olmak
uçuz
kolay
udı-
uyumak
uduz-
sevk etmek
uguş
soy-sop, kabile, kavim
ulayu
önce; ve
ulug
ulu; lider
ur-
vurarak yazmak
urı
erkek
urugsırat-
nesilsiz, çocuksuz bırakmak
üçün
için
ügüz
ırmak
üküş
çok
ülüg
bölük, kısım
üz-
kırmak, kesmek, koparmak
üze
üzerine, üzerinde