Level 9

39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yabgu
yüksek bir unvan
yablak
kötü, fena
yadag
yaya, piyade
yagı
düşman
yen
yan, taraf; -a doğru (krş. yan)
yeti yegirmi
17
yeti yüz
700
yılkı
at sürüsü
yır(ı)ya
kuzey
yırdın
kuzey, kuzeyde
yış
yayla, dağ
yi-
yemek (krş. ye-)
yig
daha iyi, yeğ
yit-
kaybolmak, yitmek
yitür-
yitirmek, kaybetmek
yimşak
yumuşak
yagız
kara
yaguk
yakın
yagut-
yaklaştırmak
yalaŋ
çıplak
yan
yan, taraf
yana
yine, yeniden
yaŋıl-
yanılmak, hata etmek
yaratun-
kendini yaratmak; örgütlenmek
yazı
yazı, ova
yegirmi
20
yeme
yine, da/de
yinçge
ince
yogçı
yuğ töreni yapan, yasçı
yogla-
yuğ (cenaze) töreni yapmak
yogur-
(ırmak) geçmek
yoŋaşur-
karşılıklı olarak birbirini kışkırtmak
yori-
yürümek, ilerlemek
yorıt-
yürütmek
yutuz
eş, zevce
yuyka
yufka, ince
yügerü
yukarı, yukarıya
yüküntür-
secde ettirmek, baş eğdirmek
yarlıka
buyurmak