Level 7 Level 9
Level 8

Lekce 2 vazby


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Darf ich sie vorstellen?
Mohu (smím) ji představit?
Er ist 50 Jahre alt.
Je mu 50 (let).
Wie alt ist er?
Kolik mu je (let)?
Ich habe viel zu tun.
Mám mnoho práce.
Sie bekommt ein Kind.
Čeká (bude mít) dítě.
Ich werde tante.
Budu (stanu se) tetou.
Er hat eine Freundin.
Chodí s dívkou. Má děvče.
Er findet es langweilig.
Zdá se mu to nudné.
Einen Augenblick!
Okamžik!
Er arbeitet als Techniker.
Pracuje jako technik.
Sie ist Verkäuferin.
Ona je prodavačka.
Haben Sie Zeit?
Máte čas? (Vykání)