Level 5 Level 7
Level 6

Lekce 2 slovní zásoba


70 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
e Familie
rodina
groß
velký
vorstellen
představit
r Vater
otec
s Jahr
rok
alt
starý / staře
arbeiten als
pracovat jako
e Arbeit
práce
interessant
zajímavý / zajímavě
oft
často
spät
pozdě
s Haus
dům
zu Hause
doma
nach Hause
domů
wandern
chodit na pěší výlety
gern
rád
basteln
kutit
viel
mnoho
e Mutter
matka
e Verkäuferin
prodavačka
schwer
těžký / těžce
dann
potom, pak
tun
činit, konat, dělat
fleißig
pilný / pilně
immer
vždy, stále
schaffen
stihnout, dokázat
alles
všechno
nähen
šít
stricken
plést
die Geschwister
sourozenci
r Bruder
bratr
e Schwester
sestra
schon
už, již
verheiratet
ženatý, vdaná
jetzt
teď, nyní
bekommen
dostat
bald
brzy
s Kind
dítě
werden
stát se (čím)
e Tante
teta
r Onkel
strýc, strýček
erst
teprve
besuchen
navštívit, navštěvovat
e Fachschule
střední odborná škola
ledig
svobodný (neženatý)
r Sport
sport
Sport treiben
sportovat
spielen
hrát (si)
ganz
docela / celý
nett
milý / mile
ein bisschen
trochu
zu
příliš
dick
tlustý / tlustě
manchmal
někdy, občas
finden
najít / shledávat (jakým)
langweilig
nudný / nudně
lernen
učit se
zwar
sice
leicht
lehký / lehce
faul
líný / líně
also
tedy, tak
r Augenblick
okamžik
klein
malý
schlank
štíhlý
heiraten
ženit se, vdávat se, brát se (si)
nämlich
totiž
e Zeit
čas, doba
glauben
domnívat se / věřit
jung
mladý / mladě
meinen
myslet, mínit