Level 51 Level 53
Level 52

Lekce 10 slovní zásoba


54 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
s Ausland
cizina, zahraničí
r Kommilitone
spolužák na vysoké škole, kolega
begrüßen
vítat, uvítat / zdravit, pozdravit
r Bahnhof
nádraží
während
během
r Aufenthalt
pobyt
e Nähe
blízkost
e U-Bahn
podzemní dráha, metro
bekannt
známý
sich befinden
být, nacházet se
besichtigen
prohlížet, prohlédnout (si)
e Sehenswürdigkeit
pamětihodnost, památka
sich anschauen
dívat se, prohlížet si
du schaust dir an
díváš se na
e Erholung
rekreace, zotavená, odpočinek
beneiden
závidět (komu)
sich erfrischen
občerstvit se, osvěžit se
r Schluss
konec, závěr
zum Schluss
na závěr
s Fernsehen
televize
r Turm
věž
s Café
kavárna
e Höhe
výška
e Aussicht
výhled, vyhlídka
genießen
užívat si, mít požitek z
e Selbstbedlenung
samoobsluha
direkt
přímý / přímo
nennen
jmenovat se, nazývat
folgend
následující, následovat
sich anhören
poslechnout si
du hörst dir an
poslechneš si
sich beteiligen an
účastnit se, zúčastnit se čeho
berühmt
slavný, proslulý
e Insel
ostrov
e Welt
svět
r Staat
stát
r Viertel
čtvrť
s Rathaus
radnice
r Spaziergang
procházka
einen Spaziergang machen
jít na procházku
e Linde
lípa
s Tor
brána, vrata
s Branderburger Tor
Braniborská brána
e Grenze
hranice
zusammen
společně, dohromady, spolu
sich amüsieren
bavit se, pobavit se
möglich
možný / možno
s Schaufenster
výloha, výkladní skříň
r Bummel
procházka, toulka
anknüpfen
navázat
e Freundschaft
přátelství
r Eindruck
dojem
sich erinnern an
vzpomenout si na, vzpomínat si na
breit
široký / široce