Level 48 Level 50
Level 49

Lekce 9 slovní zásoba


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
s Gespräch
rozhovor
r Korridor
předsíň, chodba
klingeln
zvonit, zazvonit
sich melden
hlásit se, ohlásit se, ozvat se
rufen
volat, zavolat (na někoho)
klagen über
stěžovat si na
hervorragend
vynikající, báječný / báječně
fein
prima, báječný / báječně
abreisen
odcestovat, odjet
einzig
jediný
e Schwierigkeit
potíž, nesnáz
bestehen in
být, spočívat v
sondern
nýbrž, ale
eben
právě, zrovna
genau
přesný / přesně
e Rundfahrt
okružní jízda
unternehmen
podniknout, podnikat
du unternimmst
podnikneš, podnikáš
r See
jezero
vorschlagen
navrhnout, navrhovat
du schlägst vor
navrhneš, navrhuješ
sobald
jakmile
erfahren
dozvědět se
du erfährst
dozvíš se
e Ankunft
příjezd
baldig
brzký
e Auskunft
informace, informační kancelář
e Ansichtskarte
pohlednice
senden
poslat, posílat, zaslat, zasílat
e Marke
známka / značka
r Schalter
přepážka
s Paket
balík, balíček
aufgeben
podat (na poště)
du gibts auf
podáš (na poště)
r Treffpunkt
místo srazu, sraz