Level 36 Level 38
Level 37

Lekce 7 slovní zásoba 1


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
r Arzt
lékař
Ärzte
lékaři
sich setzen
sednout si, posadit se
fehlen
chybět
sich fühlen
cítit se
wohl
dobře, blaze / asi, snad
schnell
rychlý / rychle
r Kopf
hlava
r Schmerz
bolest
vorkommen
stávat se
kommen
přihodit se
r Frühling
jaro
öfters
občas
e Beschwerden
potíže, obtíže
verschreiben
předepsat (lék)
einige
několik
r Fall
případ / pád
schicken
poslat, posílat
e Blutprobe
krevní zkouška
hingehen
jít
gehen
jít, chodit tam (na otázku kam)
wahrscheinlich
pravděpodobný / pravděpodobně
niemand
nikdo
geschlossen
zavřený, uzavřený / zavřeno
geöffnet
otevřený / otevřeno
übermorgen
pozítří
s Ergebnis
výsledek
anrufen
zatelefonovat (komu)
rufen
telefonovat (komu)
e Sprechstunde
návštěvní, ordinační, úřední hodiny
ob
zda, zdali, jestli, -li