Level 16 Level 18
Level 17

Lekce 4 vazby


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
und zwar
a to
Da sind wir schon müde.
To jsme už unaveni.
Er macht oft Witze.
(On) často žertuje.
Es klappt nicht immer.
Vždycky to nevyjde, vždy se to nepodaří.
Er stellt uns fragen.
Klade nám otázky (on).
Sagen Sie es auf Deutsch!
Řekněte to německy! (vykání)
Das Lernen macht uns Spaß.
Učení nás baví.
Wir wollen ja gut Deutsch sprechen.
Chceme přece mluvit dobře německy. Vždyť chceme mluvit dobře německy.
Mancher Lehrer ist streng.
Některý učitel je přísný.
Manche Übungen sind schwer.
Některá cvičení jsou těžká.