Level 15 Level 17
Level 16

Lekce 4 slovní zásoba


66 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
e Stunde
hodina (trvání)
heute
dnes
r Unterricht
vyučování
morgens
ráno (kdy)
halb
poloviční, (na)půl
beginnen
začít, začínat
e Vorlesung
přednáška
e Uhr
hodina / hodiny / hodinky
bis
do (časově)
e Übung
cvičení
zweimal
dvakrát
wöchentlich
týdně
montags
v pondělí (obvykle)
mittwochs
ve středu (obvykle)
enden
končit, skončit
vor
před (místně i časově)
alle
všichni
müde
unavený / unaveně
r Lehrer
učitel
lustig
veselý / vesele
r Witz
vtip
streng
přísný / přísně
aufpassen
dávat pozor
e Aufgabe
úkol, úloha
schreiben
psát, napsat
e Vokabel
slovíčko (ve slovníku)
wiederholen
opakovat, zopakovat
denn
neboť
wenig
málo
vergessen
zapomenout
etwas
něco
so
tak
vorbereitet
připraven
für
pro, za, na
korrigieren
opravovat (chyby)
s Buch
kniha
s Lehrbuch
učebnice
lesen
číst, přečíst
übersetzen
přeložit, překládat
üben
cvičit, procvičit
mancher
některý, mnohý
manche
některá, mnohá
manches
některé, mnohé
schwierig
obtížný / obtížně
verstehen
rozumět (čemu)
denken an
myslet na
bestimmt
určitý / určitě
dumm
hloupý / hloupě
erklären
vysvětlit
einmal
jednou, jedenkrát
s Beispiel
příklad
r Kassettenrecorder
kazetový magnetofon
ohne
bez, beze
leider
bohužel
r Fehler
chyba
ein wenig
trochu
stellen
postavit, stavět (na něco)
antworten auf
odpovídat na
erzählen von
vyprávět o
r Inhalt
obsah
lösen
řešit, vyřešit
s Rätsel
hádanka
singen
zpívat, zazpívat
s Lied
píseň
r Spaß
žert, legrace, zábava
ja
vždyť, přece