Level 14 Level 16
Level 15

Lekce 3 gramatika


92 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ich muss
musím
du musst
musíš
er muss
(on) musí
wir müssen
musíme
ihr müsst
musíte
sie müssen
(oni) musí
ich kann
můžu / umím
du kannst
můžeš / umíš
er kann
(on) může / umí
wir können
můžeme / umíme
ihr könnt
můžete / umíte
sie können
(oni) můžou / umí
ich darf
smím
du darfst
smíš
er darf
(on) smí
wir dürfen
smíme
ihr dürft
smíte
sie dürfen
(oni) smí
Sie müssen fleißig sein.
Musíte být pilný.
Können Sie es ihm sagen?
Můžete mu to říci? (vykání)
Wir können noch nicht Deutsch.
Neumíme ještě německy.
Darf ich hier warten?
Mohu zde počkat? / Smím zde počkat?
Darf ich stören?
Smím vyrušit? / Mohu vyrušit?
Darf ich Ihnen Kaffee anbieten?
Mohu vám nabídnout kávu? (vykání)
des Freundes / des Freunds
(toho) přítele - 2. p. (koho? čeho? čí?)
dem Freund
(tomu) příteli - 3. p. (komu? čemu?)
den Freund
(toho) přítele - 4. p. (koho? co?)
eines Freundes / eines Freunds
(nějakého) přítele - 2. p. (koho? čeho? čí?)
einem Freund
(nějakému) příteli - 3. p. (komu? čemu?)
einen Freund
(nějakého) přítele - 4. p. (koho? co?)
des Studenten
(toho) studenta - 2. p. (koho? čeho? čí?)
dem Studenten
(tomu) studentovi - 3. p. (komu? čemu?)
den Studenten
(toho) studenta - 4. p. (koho? co?)
eines Studenten
(nějakého) studenta - 2. p. (koho? čeho? čí?)
einem Studenten
(nějakému) studentovi - 3. p. (komu? čemu?)
einen Studenten
(nějakého) studenta - 4. p. (koho? co?)
des Kinds / des Kindes
(toho) dítěte - 2. p. (koho? čeho? čí?)
dem Kind
(tomu) dítěti - 3. p. (komu? čemu?)
das Kind
(to) dítě - 4. p. (koho? co?)
eines Kinds / eines Kindes
(nějakého) dítěte - 2. p. (koho? čeho? čí?)
einem Kind
(nějakému) dítěti - 3. p. (komu? čemu?)
ein Kind
(nějaké) dítě - 4. p. (koho? co?)
der Schule
(té) školy - 2. p. (koho? čeho? čí?)
der Schule
(té) škole - 3. p. (komu? čemu?)
die Schule
(tu) školu - 4. p. (koho? co?)
einer Schule
(nějaké) školy - 2. p. (koho? čeho? čí?)
einer Schule
(nějaké) škole - 3. p. (komu? čemu?)
eine Schule
(nějakou) školu - 4. p. (koho? co?)
Wer?
Kdo?
Wessen?
Koho? čí? - 2. p.
Wem?
Komu? - 3. p.
Wen?
Koho? - 4. p.
Wer ist das Mädchen dort?
Kdo je ta dívka tam?
Wessen Freundin ist das?
Čí je to přítelkyně?
Wem sagst du es?
Komu to řekneš?
Wen bittest du?
Koho poprosíš?
Was liegt hier?
Co tu leží?
Was studiert ihr?
Co studujete?
Wessen Kind ist das?
Čí je to dítě?
mir
mi, mně - 3. p. (komu?)
mich
mě, mne - 4. p. (koho?)
dir
ti, tobě - 3 p. (komu?)
ihm
mu, jemu - 3. p. (komu?)
ihn
ho, jej (on) - 4. p. (koho, co?)
ihr
jí - 3. p. (komu?)
sie
ji - 4. p. (koho?)
es
ho, je (ono) - 4. p. (koho?)
uns
nám, nás
euch
vám, vás (plurál)
ihnen
jim
sie
je (oni) - 4. p. (koho?)
Ich zeige dir die Schule.
Ukážu ti školu.
Ich zeige sie dir.
Ukážu ti ji.
Wir kommen aus der Schule.
Jdeme ze školy.
Außer mir wohnt hier noch Eva.
Kromě mě tu bydlí ještě Eva.
Wir fahren mit der Metro.
Pojedeme metrem.
Er kommt erst nach mir.
Přijde až po mně.
Sie fahren nach Dortmund.
Jedou do Dortmundu.
Das habe ich von Martin.
To mám od Martina.
Wir sprechen von dem Herrn.
Mluvíme o tom pánovi.
Er ist seit Mai in Prag.
Je od května v Praze.
Er ist seit einer Woche hier.
Je tady už týden.
Zu wem gehen Sie?
Ke komu jdete? (vykání)
Bitte ihn!
Popros ho!
Besuch den Onkel! / Besuche den Onkel!
Navštiv strýčka!
Trinken wir einen Kaffee!
Vypijme si kávu!
Macht es doch!
Udělejte to přece!
Kommen Sie bitte auch!
Přijďte prosím také! / Pojďte prosím také! (vykání)
Sei so gut!
Buď tak hodný!
Seien Sie bitte so nett!
Buďte prosím tak laskav!
Seid!
Buďte!
Seien wir!
Buďme!