Level 1 Level 3
Level 2

3.2 Het bestuur van de polis


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
regering van een groep aanzienlijken
aristocratie
inwoner van een stad met bepaalde rechten
burger
als geregeld is wie burgerrechten heeft
burgerschap
volksregering, bestuur waarbij het volk mag meebeslissen
democratie
alleenheerschappij, bestuur door vorst, die meestal wordt aangewezen door erfopvolging
monarchie
het rechtspreken, beslissen hoe wetten worden toegepast
rechtspraak
systeem waarbij door stemming besloten wordt iemand te verbannen (ostracisme)
schervengericht
alleenheerser die onwettig de macht heeft gegrepen
tiran
wreed schrikbewind
tirannie