Level 2
Level 1

3.1 De Griekse wereld


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
plaats waar iemand producten verkoopt
afzetgebied
hooggelegen stadsburcht
akropolis
heeft te maken met handel
commercieel
betaalmiddel van metaal (munt) of papier (bankbiljet)
geld
plaats waar groep mensen zich vestigt (kolonisatie = volksplanting)
kolonie
samenleving
maatschappij
stad van waaruit een kolonie is gesticht
moederstad
het maken van ambachtelijke producten
nijverheid
stadsstaat
polis
staat bestaande uit stad met omliggend gebied
stadstaat