Level 3
Level 4

Skróty


95 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ACD
system automatycznej dystrybucji połączeń
AM
zarządzanie dostępnością
AMIS
system zarządzania dostępnością
ASP
dostawca usług aplikacyjnych
AST
uzgodniony czas świadczenia usługi
BCM
zarządzanie ciągłością (działalności) biznesu
BCP
plan (zapewnienia) ciągłości biznesu
BIA
analiza wpływu na biznes
BMP
najlepsze praktyki zarządzania
BRM
menadżer ds. relacji z biznesem
CAB
rada do spraw zmian
CAPEX
wydatki inwestycyjne
CCM
zarządzanie potencjałem wykonawczym komponentów
CFIA
analiza wpływu awarii komponentu
CI
element konfiguracji
CMDB
baza zarządzania konfiguracją
CMIS
system zarządzania potencjałem wykonawczym
CMS
system zarządzania konfiguracją
COTS
gotowy produkt komercyjny
CSF
krytyczny czynnik sukcesu
CSI
ustawiczne doskonalenie usług
CTI
integracja systemów telefonicznych i komputerowych
DIKW
model łańcucha poznawczego dane-informacja-wiedza-mądrość
DML
biblioteka zatwierdzonych nośników
ECAB
rada do spraw zmian pilnych
ELS
wczesne wsparcie powdrożeniowe
FTA
analiza drzewa błędów
IRR
wewnętrzna stopa zwrotu
ISG
komitet sterujący IT
ISM
zarządzanie bezpieczeństwem informacji
ISMS
system zarządzania bezpieczeństwem informacji
ISO
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
ISP
dostawca usług internetowych
IT
technologia informacyjna
ITSCM
zarządzanie ciągłością (świadczenia) usług informatycznych
ITSM
zarządzanie usługami informatycznymi
IVR
interaktywny system głosowy
KEDB
baza znanych błędów
KPI
kluczowy wskaźnik wydajności
LOS
linia usług
MIS
system informowania kierownictwa
MTBF
średni czas bezawaryjnej pracy
MTBSI
średni czas między incydentami
MTRS
średni czas przywrócenia usługi
MTTR
średni czas naprawy (urządzenia lub komponentu)
NPV
wartość bieżąca netto
OLA
umowa o gwarantowanym poziomie wsparcia
OPEX
koszt utrzymania
PBA
wzorzec aktywności biznesowej
PDCA
zaplanuj- wykonaj- sprawdź- działaj (usprawniaj)
PFS
warunek powodzenia
PIR
przegląd powdrożeniowy
PMO
biuro zarządzania projektami
PSO
przewidywana niedostępność usługi
QA
zapewnienie jakości
QMS
system zarządzania jakością
RACI
odpowiedzialny; nadzorujący; konsultowany; informowany
RCA
analiza przyczyn źródłowych
RFC
wniosek o zmianę
ROA
stopa zwrotu z aktywów
ROI
zwrot z inwestycji
RPO
docelowy stan odtworzenia (po katastrofie)
RTO
docelowy czas odtworzenia (po katastrofie)
SAC
kryteria odbioru usług
SACM
zarządzanie zasobami i konfiguracją usług
SAM
zarządzanie oprogramowaniem jako zasobem
SCM
zarządzanie potencjałem wykonawczym usług
SCMIS
system zarządzania dostawcami i umowami
SDP
pakiet projektu usługi
SFA
analiza awarii usługi
SIP
plan doskonalenia usługi
SKMS
system zarządzania wiedzą o usługach
SLA
umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług
SLM
zarządzanie poziomem świadczenia usług
SLP
pakiet poziomów świadczenia usługi
SLR
wymagania dotyczące poziomu świadczenia usług
SMIS
system informacji o zarządzaniu bezpieczeństwem
SMO
oczekiwany czas niedostępności usługi
SoC
zasada podziału odpowiedzialności
SOP
standardowe procedury operacyjne
SOR
zestawienie wymagań
SPI
relacja dostawcy usług
SPM
zarządzanie portfelem usług
SPOF
pojedynczy punkt podatności na awarię
TCO
całkowite koszty posiadania
TCU
całkowite koszty użytkowania
TO
obserwacja techniczna
TOR
specyfikacja warunków
TQM
kompleksowe zarządzanie jakością
UC
kontrakt z dostawcą zewnętrznym
UP
profil użytkownika
VBF
istotna funkcja biznesowa
VOI
wartość z inwestycji
WIP
prace w toku
ITIL
kodeks postępowania dla działów informatyki