Level 58

83 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
いこく
obcy kraj
いぶつ
obce ciało, obca substancja
いせき
ruiny
くいき
obszar, terytorium, region
うちゅうせん
statek kosmiczny
うつる
odbijać się; pasować, harmonizować
のびる
rozciągać się, przedłużać się, przeciągać się
そう
leżeć / biec / ciągnąć się wzdłuż (brzegu), leżeć równolegle
えんがん
wybrzeże, brzeg
がまん
cierpliwość, samokontrola, tolerancja
はい
popiół
はいざら
popielniczka
わる
dzielić, ciąć, łamać
まく
zwijać
まき
zwój
ひる
schnąć; cofać się
ほす
suszyć
かんがい
susza
あやぶむ
obawiać się, nie ufać
きけん
niebezpieczeństwo
あやうい
niebezpieczny
しき
rozkaz, komenda
とうとい
wartościowy, szlachetny
たっとぶ
respektować, cenić, poważać
うたがう
wątpić, podejrzewać, nie ufać
すう
wdychać; ssać; popijać (małymi łykami)
きゅうしゅう
absorpcja, przyswajanie, wchłanianie
そなえる
ofiarować
とも
świta, opiekun; towarzysz
そなえもの
ofiara, dar (ofiarny)
きょうり
miejsce urodzenia i wychowania, rodzinne miasto
すじ
mięsień; ścięgno; żyła
うやまう
respektować, poważać, szanować
けいい
respekt
けいさつ
policja
けいさつしょ
posterunek policji, komisariat
えんげき
przedstawienie teatralne, sztuka; teatr
はげしい
ekstremalny, ostry, intensywny, brutalny
あなぐま
borsuk
けんぽう
konstytucja (państwa)
けんい
władza, autorytet, moc
きびしい
surowy, wymagający, ostry, intensywny, rygorystyczny
おごそか
godny, poważny, okazały, majestatyczny
よぶ
wołać, wzywać; zapraszać; przyciągać; nazywać, przezywać
おのれ
ja, jaźń, osobowość
コウ
cesarzowa
オウ
cesarz
くれない
głęboka czerwień, szkarłat
おりる
spadać, schodzić, zstępować; poddawać się, rezygnować
ふる
padać
おろす
zdejmować, obniżać, spuszczać; dokonywać aborcji
こうそう
szron
きざむ
rąbać; rzeźbić, grawerować
こまる
mieć kłopot, być zakłopotanym, być zawstydzonym, być zaniepokojonym
ひんこん
ubóstwo
へんさい
spłata, oddanie (pieniędzy); (する) spłacać (dług), oddawać (pieniądze)
すます
kończyć; zapłacić; radzić sobie
さばく
sądzić; decydować
さいけつ
decyzja, wyrok
たつ
ucinać
さくどう
manipulacja, manewrowanie
さっすう
ilość / liczba książek
かいこ
jedwabnik
さんし
nitka jedwabna
すがた
figura, postać, kształt; wygląd
しぶつ
rzecz prywatna, własność prywatna
いたる
przybywać, przychodzić; zdobywać, osiągać; przekraczać; doprowadzać (do), dawać w rezultacie
しせい
szczerość, poświęcenie, oddanie
しかく
zmysł widzenia
かし
słowa piosenki, tekst (piosenki)
どうし
czasownik
めいし
rzeczownik
いる
strzelać
しゃしゅ
strzelec, łucznik
すてば
wysypisko śmieci
しゃくど
miara, skala, linijka; standard, kryterium
もしくは
lub, albo
おさめる
uzyskiwać, zdobywać, zbierać
しゅうえき
zarobki, dochody
しゅうかく
żniwa, zbieranie plonów
しゅうかん
więzienie, przetrzymywanie; (する) więzić, przetrzymywać、trzymać w zamknięciu
つく
zdobyć pozycję, otrzymać / podjąć pracę, zaangażować się, rozpocząć naukę (u kogoś)
つける
mianować, zatrudniać, przyjmować (kogoś do pracy)