Level 57 Level 59

194 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
あっさい
miażdżyć, druzgotać
うつる
przenosić się, ruszać się
いとなむ
zarządzać, prowadzić (interes)
ながい
długi (czas)
えいえん
wieczność
えきか
topnienie, skraplanie
ますます
coraz więcej, coraz to (grubszy, piękniejszy)
えんぎ
występ, przedstawienie
おんぎ
dług wdzięczności, zobowiązanie
かせつ
hipoteza, przypuszczenie
かかく
cena, wartość
かわいい
kochany, pełen wdzięku, uroczy
かわいそう
biedak, godny politowania, nieszczęśnik
すぎる
przekraczać, omijać; za dużo
あやまつ
mylić się
すごす
spędzać (czas)
とく
rozwiązywać; odwiązywać; zwalniać
とける
topnieć, luzować się, rozwiązywać się
かいじょ
odwołanie
こころよい
przyjemny, radosny
ゆかい
przyjemność, rozrywka, radość, uciecha
かくげん
powiedzenie, maksyma, przysłowie
たしか
pewny
たしかめる
potwierdzać, upewniać się, sprawdzać
かくじつ
pewność, autentyczność
ひたい
czoło (h...)
かんこうぶつ
publikacja, wydanie
みき
pień (drzewa)
かんぶ
zarząd, kierownictwo; przywódcy
なれる
przyzwyczajać się
まなざし
spojrzenie
よる
zbliżać się; zbierać się, spotykać się; wpadać (do sąsiada)
きれい
piękny, śliczny, elegancki, uroczy; czysty
よせる
zbliżać; przyciągać; zbierać; dodawać; polegać (na kimś); wysyłać (list)
ぎじゅつ
technika, technologia
ぎふ
teść; ojczym
ぎりのちち
teść; przybrany ojciec; ojczym
ぎりのはは
teściowa; przybrana matka; macocha
さからう
sprzeciwiać się
はんぎゃく
zdrada
ひさしい
długi (hi...)
くおん
wieczność (k...)
ゆるす
pozwalać, tolerować, dopuszczać
さかい
ograniczenie
きょうみ
zainteresowanie
きんこう
równowaga
きんし
zakaz
くてん
kropka
むれる
gromadzić się, zbierać się, skupiać się
ぐんしゅう
tłum, duża grupa ludzi
へる
mijać (o czasie); przejeżdżać, przechodzić (przez jakieś miejsce); doświadczać, przechodzić (kryzys, proces), realizować (program)
いさぎよい
odważny, dzielny, prawy, czysty
じけん
wydarzenie, incydent; problem, sprawa (kryminalna)
けんえつ
inspekcja, kontrola, cenzura
けんきょ
areszt, obława, łapanka
けわしい
stromy, trudny do pokonania; surowy, srogi, cierpki
けんそ
stromy, urwisty
かぎる
ograniczać
げんど
granica (wytrzymałości)
ゆえ
przyczyna; okoliczności
こじん
zmarły
ごそう
konwój, eskorta
きく
skutkować
かまえる
budować, konstruować; przyjmować pozycję / postawę
かまう
troszczyć się, przejmować się; wtrącać się
たがやす
orać, uprawiać (ziemię)
こうざん
kopalnia
まぜる
mieszać
ささつ
inspekcja, obserwacja
ふたたび
znowu, jeszcze raz, drugi raz, powtórnie
さいよう
adopcja; zatrudnianie
わざわい
nieszczęście, katastrofa
てんさい
klęska żywiołowa
きわ
brzeg, krawędź
そんざい
istnienie, egzystencja
ざいあく
przestępstwo, grzech, wina
さいふ
portmonetka, portfel
ざいさん
własność, posiadłość, majątek, mienie
かんおう
oglądanie kwiatów wiśni
ざっそう
chwast
ざっしゅ
krzyżówka, mieszaniec, hybryda
さんじょ
poparcie, wsparcie
すい
kwas; kwaśny
さんそ
tlen
ししょう
mistrz, nauczyciel, instruktor
こころざす
zamierzać, mieć na myśli, decydować się
ささえる
wspierać
えだ
gałąź
かう
hodować (zwierzęta)
にる
być podobnym (do kogoś / czegoś), być jak, przypominać (kogoś, coś)
しめす
pokazywać, wykazywać
しきべつ
rozpoznawanie, rozróżnianie, rozeznawanie
しちや
lombard
ひとじち
zakładnik
さずける
dawać, wręczać, udzielać
のべる
mówić, przemawiać, relacjonować
じゅんけっしょう
półfinał
うけたまわる
słyszeć, być poinformowanym; wiedzieć, rozumieć; przyjmować (rozkaz, zamówienie)
まねく
zapraszać
しょうせい
zaproszenie, wezwanie
しょうにん
świadek
しょうげん
świadectwo; zeznanie
つね
zwykły, normalny, pospolity; zawsze, bez przerwy
なさけ
współczucie, sympatia
じょうよく
pasja, pożądanie (seksualne)
じょうり
logika
じょうきょう
sytuacja, stan, warunki, okoliczności
おる
tkać, przewijać
おりもの
zwój, materiał, tkanina, tekstylia
しょくいん
personel, obsługa
いきおい
siła, energia, wigor, duch, życie
せいぞろい
szereg, szyk; pełna siła
セイ
płeć, seks
せいよく
pożądanie seksualne, popęd seksualny
せいかく
precyzja, dokładność, ścisłość
ぜいきん
podatek, cło
せめる
winić, potępiać, oskarżać, krytykować
せきにん
odpowiedzialność
せきむ
obowiązek
せめく
tortury
せめどうぐ
narzędzia tortur
つぐ
łączyć, sklejać, cementować
せっぷん
pocałunek
ちょくせつ
bezpośredni, natychmiastowy
もうける
przygotowywać, zaopatrywać; zakładać, organizować
せっけい
plan, projekt
たえる
kończyć się, wymierać
たやす
niszczyć, wykorzeniać
ぜつりん
niezrównany, bezkonkurencyjny, niedościgły
した
język
そこく
ojczyzna
そせん
przodek
そうぞうりょく
wyobraźnia
つくりぬし
twórca; Stworzyciel
ぞくせい
cecha, atrybut
そんもう
strata
そこねる
uszkadzać; ranić
たいせい
nastawienie, postawa, gotowość, warunki (na przyjęcie)
かす
pożyczać (komuś), wypożyczać, wynajmować
しりぞける
wyrzucać, odpychać
しりぞく
wycofywać się, odchodzić
だんたい
grupa
だんちょう
przewodnik / przywódca grupy
ことわる
odmawiać, odrzucać (zaproszenie); unieważniać
だんがい
czeluść, przepaść, urwisko
きずく
budować, konstruować, wznosić
はる
rozciągać, rozprzestrzeniać
さげる
brać ze sobą, nieść w ręce
ていど
stopień, poziom
すべる
uogólniać
とうかつ
nadzór, kierownictwo
みちびく
przewodzić, prowadzić, oprowadzać
どうせん
drut miedziany
ひとり
pojedynczo, sam, samodzielnie
もえる
płonąć, palić się
ほんのう
instynkt
やぶる
drzeć, rwać; gnieść, niszczyć; łamać (przysięgę)
はめつ
zniszczenie, destrukcja, upadek, ruina
はんけつ
wyrok, osąd, decyzja sądu
さいばん
sąd
はんじもの
zagadka
おかす
popełniać (przestępstwo); łamać (prawo); gwałcić, napadać
ハン
przestępstwo, wykroczenie
ひまん
otyłość
こえる
tyć, grubieć; być użyźnianym
たわら
koszyk, torba ze słomy
まずしい
ubogi, biedny
しんぷ
panna młoda
とむ
być bogatym, obfitować
とみ
bogactwo
ぶそう
uzbrojenie
ぶき
broń, uzbrojenie
あむ
prząść, robić na drutach
あみもの
roboty dziewiarskie
たもつ
zachowywać, utrzymywać; przetrzymywać
はかば
cmentarz (ha...)
むくいる
wynagradzać, rekompensować
ゆたか
obfity, bogaty, owocny; hojny
あばく
otwierać (grób); ujawniać, demaskować, odkrywać
あばれる
szaleć
ふせぐ
bronić, ochraniać, strzec (przed czymś); zapobiegać (czemuś)
つとめる
pracować, służyć
めいきゅう
labirynt
まよう
gubić się, mylić drogę; wahać się
ゆしゅつ
eksport
ゆにゅう
import
あまる
zostawać; być w nadmiarze
あまりもの
resztki, pozostałości
あずける
powierzać, umieszczać, deponować
ようい
łatwy, prosty
ひきいる
prowadzić, dowodzić
りゃくだつ
rabunek, grabież
とまる
nocować, zatrzymywać się (na noc)
りょういき
terytorium, posiadłość; pole, dziedzina