Level 54 Level 56

114 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ひく
ciągnąć
いんりょく
przyciąganie, grawitacja
ひっこし
przeprowadzka
とおまわり
okrężna droga
えんそく
wycieczka
なにごと
wszystko; cokolwiek
やちん
czynsz
うた
piosenka, wiersz
がめん
monitor, ekran, obraz
えいが
obraz; film (fabularny)
カイ
spotkanie; towarzystwo, organizacja, stowarzyszenie;
かいじょう
miejsce (spotkania, imprezy)
カイ
raz; dookoła
まわる
kręcić się, chodzić dookoła; przechodzić, być przekazywanym
まわす
okręcać, nakręcać; podawać, przekazywać
いっかい
jeden raz
かいふく
powrót do zdrowia; uzdrowienie
かいすい
woda morska
かいが
obraz, rysunek; malarstwo
はずす
usuwać, zdejmować; odpinać, otwierać; chybiać, puszczać
いがい
poza, oprócz, z wyjątkiem
たのしい
zabawnie, przyjemny, wesoły
たのしむ
bawić się, cieszyć się, mieć radość (z czegoś)
まる
okrąg; doskonałość; czystość
しんがお
obcy, nowo przybyły
かえす
oddawać, zwracać
きしゃ
lokomotywa
しるす
zapisywać, notować
きねん
rocznica, pamiątka, wspomnienie
ゆみ
łuk; smyczek
きゅうじゅつ
łucznictwo
キョウ
stolica, metropolia
つよい
silny, mocny
おしえる
uczyć
きょうこう
papież
きんじょ
bliska okolica, sąsiedztwo
ちかみち
skrót
かたち
kształt, forma
げんき
zdrowie, pełnia sił, dobre samopoczucie
たいじ
eksterminacja, wytępienie
げんし
atom
おくれる
późniać się, zostawać z tyłu
かたらう
rozmawiać
ひかり
światło
おおやけ
publiczny, oficjalny
ひろい
szeroki, obszerny, przestrzenny
かんがえる
myśleć, zastanawiać się, przypuszczać
さいこう(の)
maksymalny, najwyższy, najlepszy, najwspanialszy
あわす
łączyć, gromadzić, dodawać
さいしん
ostrożność
こうさん
prawdopodobieństwo, szansa
おねえさん
starsza siostra; panienka
しやくしょ
urząd miejski, ratusz
おもう
myśleć, przypuszczać
おもいだす
przypominać sobie
おもいで
wspomnienie
とめる
zatrzymywać, hamować
じいん
świątynia
じぎ
odpowiedni czas, w samą porę
じぶん
sam, samodzielnie, osobiście
よわい
słaby
じゃくてん
słaby punkt, słabość, wada
しゅうかんし
tygodnik (magazyn)
としょかん
biblioteka
すこし
trochę, kilka, krótko
ばしょ
miejsce, lokalizacja
げきじょう
teatr
いろ
kolor
しんぱい
niepokój, troska, zmartwienie
はかる
mierzyć
かず
liczba
かぞえる
liczyć
ゆきだるま
bałwan ze śniegu
せんいん
załoga, marynarz
ぜんかい
poprzedni raz, ostatni raz
おおい
wiele; często; dużo
たぶん
chyba, prawdopodobnie
たいこ
starożytność, dawne czasy
したい
zwłoki, ciało zmarłego
たいばつ
kara cielesna
しりあい
znajomy
まひる
samo południe, środek dnia
ながい
długi
とおる
przechodzić, mijać
でんわ
telefon
とうぜん
jest oczywiste, jest naturalne
あたる
trafiać
ずがいこつ
czaszka
どうてん
remis
どうりょう
kolega, towarzysz; współpracownik
どくしゃ
czytelnik
くう, くらう
jeść, żreć
ばいばい
kupno i sprzedaż, handel
なかば
pół, częściowo
ばんぐみ
program (telewizyjny, radiowy)
バン
pilnować, strzec; dyżur
わかる
rozumieć; znać, poznać
きこえる
być słyszalnym; słyszeć; brzmieć
マイ
za każdym razem
ばんぜん
doskonałość
ばんぶつ
całe stworzenie
ばんみん
wszystkie ludy
あかるい
jasny, pogodny, radosny
めいどう
huk, dudnienie, grzmot, łoskot
もうふ
koc
よあけ
świt
よなか
północ, środek nocy, późny wieczór
strzała
もちいる
używać, wykorzystywać
りせい
intelekt, rozsądek, sens
りてい
odległość, kilometraż
はなし
mówienie, opowiadanie
はなしあう
rozmawiać, dyskutować, konsultować się
らいきゃく
gość, odwiedzający, zwiedzający