Level 39 Level 41
Level 40

Zmiany stanu


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
あく
być wolnym (nie zajętym), mieć czas
こむ
być pełnym, być zatłoczonym
いる
potrzebować
かわく
być suchym, schnąć
みだす
wprowadzać nieporządek / bałagan
つかえる
służyć
そなわる
być zaopatrywanym (w coś); posiadać
すぐれる
być lepszym, przewyższać
ひえる
oziębiać się, wychładzać się
さめる
budzić się; trzeźwieć
さめる
stygnąć; chłonąć, ochładzać się
むく
zwracać się (ku czemuś), pasować, być odpowiednim (do robienia czegoś)
たおれる
upadać, przewracać się; być zrujnowanym
かたまる
tężeć, twardnieć
うまる
być grzebanym; być napełnianym, być zakopywanym
うもれる
być zakopany, być pokryty
ます
powiększać; wzrastać
ふえる
powiększać się, mnożyć się, rosnąć
へる
zmniejszać się, maleć, ubywać
はずれる
odpadać, zsuwać się; chybiać, mylić się; być przeciw
ふとる
tyć
はじまる
zaczynać, rozpoczynać
おわる
kończyć, zamykać
きめる
decydować
こおりつく
zamrażać; zamrożenie
みだれる
być w nieporządku, być zmieszanym