Level 33 Level 35
Level 34

Abstrakcyjne rzeczowniki


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
これ
to (blisko mówiącego)
それ
to (w pobliżu adresata)
あれ
to tam, tamten, tamta (daleko od mówcy i osoby docelowej)
こちら、こっち
w tym kierunku, ta rzecz, ta osoba, tutaj, tędy
そちら、そっち
tam, tamta osoba, tamta rzecz
あちら、あっち
tam, tamten (uprzejmie daleko od mówcy i osoby docelowej)
どちら、どっち
którędy, gdzie, który, które
ひみつ
sekret
ないよう
treść
せいしき
formalność
げんざい
obecny czas, teraźniejszość; obecnie, teraz
かこ
przeszłość
みらい
przyszłość
におい
zapach
げんじつ
rzeczywistość
あい
miłość