Level 3 Level 5
Level 4

Numrat


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
un
një
deux
dy
trois
tre
quatre
katër
cinq
pesë
six
gjashtë
sept
shtatë
huit
tetë
neuf
nëntë
dix
dhjetë
onze
njëmbëdhjetë
douze
dymbëdhjetë
treize
trembëdhjetë
quatorze
katërmbëdhjetë
quinze
pesëmbëdhjetë
seize
gjashtëmbëdhjetë
dix-sept
shtatëmbëdhjetë
dix-huit
tetëmbëdhjetë
dix-neuf
nëntëmbëdhjetë
vingt
njëzet
vingt-et-un
njëzet e një
vingt-deux
njëzet e dy
vingt-trois
njëzet e tre
vingt-quatre
njëzet e katër
vingt-cinq
njëzet e pesë
trente
tridhjetë
quarante
dyzet
cinquante
pesëdhjetë
soixante
gjashtëdhjetë
soixante-dix
shtatëdhjetë
quatre-vingt
tetëdhjetë
quatre-vingt-dix
nëntëdhjetë
cent
njëqind
cinq cents
pesëqind
mille
mijë