Level 46 Level 48
Level 47

Фразы.Введения


69 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Mi nomiĝas Karlo.
Меня зовут Карл.
Kiel vi nomiĝas?
Как вас зовут?
Kiel li nomiĝas?
Как его зовут?
Kiel ŝi nomiĝas?
Как её зовут?
Estas plezuro renkonti vin.
Рад встрече с вами.
Mi aŭdis multon pri vi.
Я много слышал о вас.
Kiel vi fartas?
Как дела?
Bone, kaj vi?
Хорошо, спасибо, а вы?
Kiel fartas aferoj?
Как идут дела?
Jen mia karto.
Вот моя карточка.
De kie vi estas?
Откуда вы?
Mi estas de Usono.
Я из США
Mi estas de Aŭstralio.
Я из Австралии.
Mi estas de Kanado.
Я из Канады.
Kie vi loĝas?
Где вы живете?
Mi loĝas en Ĉikago.
Я живу в Чикаго.
Ĉu vi parolas Esperanton?
Вы говорите на эсперанто?
Ĉu vi parolas la anglan?
Ты говоришь по-английски?
Jes, iomete.
Да, немного
Bonvolu paroli malrapide.
Пожалуйста, говорите медленно.
Ĉu vi komprenas?
Вы понимаете?
Mi ne komprenas.
Не понимаю.
Ripetu, bonvole.
Пожалуйста, повторите.
Pardonu.
Извините.
Ĉu vi estas Sinjorino King?
Вы миссис Кинг?
sinjoro
Г-н, сэр, джентльмен
Mi prezentu mian kolegon.
Позвольте мне представить моего коллегу.
Mi prezentu miajn kolegojn.
Позвольте мне представить моих коллег.
Mi prezentu mian amikon.
Позвольте мне представить моего друга.
Mi estas ĉi tie por komerco.
Я здесь по делу.
Mi estas ĉi tie turisme.
Я здесь в качестве туриста.
Mi estas ĉi tie por studi.
Я здесь, чтобы учиться.
Kie vi gastas?
Где вы остановились?
Mi gastas ĉe la Verda Hotelo.
Я в Green Hotel.
Ĉu vi iam antaŭe estis en Germanio?
Вы были в Германии раньше?
Jen mia unua vizito en Italio.
Это мой первый визит в Италию.
Ĉu vi estas edziĝinta?
Вы женаты?
Kiel fartas via edzino?
Как ваша жена?
Kiel fartas via filino?
Как ваша дочь?
Kiel fartas via frato?
Как твой брат?
Ĉion bonan al via familio!
Всего наилучшего вашей семье!
Ĉu vi ŝatus veni al mia domo ĉi-sabate?
Хотели бы вы прийти в мой дом в субботу?
Ĉu vi volas veni por tagmanĝi?
Вы хотите приехать на обед?
Ĉu vi volas veni por vespermanĝi?
Хотели бы вы прийти на ужин?
Ĉu vi volas veni por teumi?
Вы хотите, чтобы прийти к чаю?
Kien vi iras?
Куда ты идешь?
Mi iras al laborejo.
Я иду на работу.
Mi iras al butikumi.
Я иду за покупками.
Ĉu mi povas iri kun vi?
Могу я пойти с тобой?
Ĉu vi pretas?
Вы готовы?
Ni devas rapidumi.
Мы торопимся.
Ĉu Stefano ĉe-hejmas?
Стефано дома?
Ŝi ne estas ĉi tie.
Она не здесь.
Li ne estas ĉi tie.
Его здесь нет.
Kiam li revenos?
Когда он вернется? Когда он вернется?
Kiu estas?
Кто это?
Envenu.
Войдите
Bonvolu sidiĝi.
Присаживайся.
Sentigu vin hejme.
Чувствуйте себя как дома.
Ĉu vi volas ion por manĝi?
Ты бы хотел что-нибудь поесть?
Ĉu vi volas ion por trinki?
Хотите что-нибудь выпить?
Ĉu vi fumas?
Вы курите?
Mi ne fumas.
Я не курю
Bonvolu ne fumi, mi petas
Не могли бы вы не курить?
Dankon pro via gastamo.
Спасибо вам за ваше гостеприимство.
Bonvolu reveni!
Пожалуйста приходи еще!
Restu en kontakto.
Оставайтесь на связи.
Kiom vi aĝas?
Сколько тебе лет?
Mi aĝas dudek ok jarojn.
Мне 28 лет.