Level 9 Level 11
Level 10

4. kapitola - příklady a užitečné výrazy


194 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a város, ahol élek
město, kde žiji
a megfelelő alakban
v odpovídajícím tvaru
Itt aludni lehet.
Zde je možné spát.
A városomban jó az áramellátás.
Ve městě je dobré zásobování elektrickou energií.
Autóval megyek dolgozni.
Do práce (po)jedu autem.
Először egyenesen megy, aztán balra fordul.
Nejdřív půjdete rovně, potom zahnete vlevo.
a bal oldalon
na levé straně
balra fordul
zahnout vlevo
barokk templom
barokní kostel
A belvárosban sok régi épület van.
V centru je hodně starých budov.
Bent vagyok.
Jsem vevnitř.
A benzinkúton vagyok.
Jsem na benzinové stanici.
Sopronban sok a külföldi beteg.
V Šoproni je hodně zahraničních pacientů.
Biciklivel járok a városban.
Do města jezdím na kole.
Amszterdamban lehet biciklizni.
V Amsterdamu je možné jezdit na kole.
A városom biztonságos.
Moje město je bezpečné.
A buszmegállóban vagyok.
Jsem na autobusové zastávce.
A könyvtárban csend van.
V knihovně je ticho.
Csendes környéken lakom.
Bydlím v tichém okolí.
csütörtökön
ve čtvrtek
Dél van.
Je poledne.
Délben ebédelek.
Obědvám v poledne.
Délelőtt van.
Je dopoledne.
Délelőtt tanulok.
Studuji dopoledne.
Délután van.
Je odpoledne.
Délután sportolok.
Sportuji odpoledne.
Az utolsó magánhangzó dönt.
Rozhoduje poslední samohláska.
Egy órakor ebédelek.
Obědvám v jednu hodinu.
Délben van ebédszünet.
V poledne je přestávka na oběd.
egyéb névmások
další zájmena
Egyedül vagyok.
Jsem sám.
Egyenesen megy a Petőfi utcáig.
Půjdete rovně až k Petőfiho ulici.
egytagú szó
jednočlenné slovo
éjfélkor
v půlnoci, o půlnoci
magas/alacsony életszínvonal
vysoká/nízká životní úroveň
Nagyon elfoglalt vagyok.
Jsem velmi zaneprázdněný.
Egy előadásra megyek.
Jdu na přednášku.
Először egyenesen megy, aztán balra fordul.
Nejdříve půjdete rovně, potom zahnete doleva.
emberi jogok
lidská práva
Marika éppen hozzád megy.
Marika jde zrovna k tobě.
Este van.
Je večer.
Este színházba megyek.
Večer jdu do divadla.
Az étteremben lehet enni.
V restauraci je možné jíst.
közlekedési eszköz
dopravní prostředek
minden évben
každý rok
Egy kis faluban lakom.
Bydlím v malé vesnici.
A falu gyorsan fejlődik.
Ta vesnice se rychle rozvíjí.
Fél nyolc van.
Je půl osmé.
a felmérés szerint
podle měření
Focimeccsre megyek.
Jdu na fotbalový zápas.
Fodrászhoz megyek.
Jdu k holiči.
balra/jobbra fordul
zahnout vlevo/vpravo
forgalmas utca
rušná ulice
gótikus templom
gotický kostel
Gyalog megyek haza.
Jdu domů pěšky.
hangulatos kocsma
hospoda s atmosférou
Hánykor kezdődik a film?
V kolik začíná ten film?
háromdimenziós tárgy
trojrozměrný předmět
Háromnegyed négy van.
Je tři čtvrtě na čtyři.
Hazamegyek.
Jdu domů.
Magyarországon nincsenek magas hegyek.
V Maďarsku nejsou vysoké hory.
helyek a városban
místa ve městě
A politikai helyzet stabil.
Politická situace je stabilní.
Hétköznap nem sportolok.
Ve všední den nesportuju.
Hétfőn úszni megyek.
V pondělí jdu plavat.
hétvégén
o víkendu
Mit csinálsz holnap?
Co děláš zítra?
- Karcsitől jövök. - Én hozzá megyek.
- Přicházím od Karcsiho. - Já jdu k němu.
Ide jövök.
Jdu sem.
Nem vagyok idevalósi.
Nepocházím odtud.
Az iskola innen két megálló.
Škola je odtud dvě zastávky.
A kávézóban inni és enni lehet.
V kavárně je možné pít a jíst.
Egyetemre járok.
Chodím na univerzitu.
Busszal járok a városban.
Do města jezdím autobusem.
A játszótéren lehet játszani.
Na hřišti je možné si hrát.
Moziból jövök.
Přicházím z kina.
A szó ragot kap.
Slovo dostává koncovku.
Kár.
Škoda.
kedden
v úterý
kedvelt kocsma
oblíbená hospoda
kedvelt színész
populární herec
Mikor kezdődik az előadás?
Kdy začíná to představení?
Kiállításon vagyok.
Jsem na výstavě.
Kint vagyok.
Jsem venku.
Egy kisvárosban lakom.
Bydlím v malém městě.
A városomban vannak kitűnő éttermek.
V mém městě jsou vynikající restaurace.
Jsem tu autem.
Kocsival vagyok.
Konferenciára megyek.
Jedu na konferenci.
Kozmetikusnál vagyok.
Jsem u kosmetičky.
A városomban jó a közbiztonság.
V mém městě je bezpečno.
A szálloda közel van.
Hotel je blízko.
Van a közelben posta?
Je tu v blízkosti pošta?
A városomban nem túl jó a közlekedés.
V mém městě není moc dobrá doprava.
A városban busszal közlekedem.
V městě jezdím autobusem.
A központban sok jó kocsma van.
V centru je hodně dobrých hospod.
kulturális programok
kulturní programy
A Maros utcában lakom.
Bydlím v ulici Maros.
A busz olcsó, de lassú.
Autobus je levný, ale pomalý.
A könyvtárban lehet olvasni.
V knihovně je možné číst.
sportolási lehetőség
možnost sportovat
Otthon maradok.
Zůstanu doma.
Meddig tart a koncert?
Dokdy trvá ten koncert?
Hova mész?
Kam jdeš?, Kam jedeš?
A menzán ebédelek.
Obědvám v menze.
Messze van a vár?
Je ten hrad daleko?
Mettől meddig tart a szeminárium?
Odkdy dokdy trvá ten seminář?
Mikor kezdődik a film?
Kdy začíná ten film?
Mind a ketten megyünk színházba.
Oba dva jdeme do divadla.
Mindenhol vannak boltok.
Všude jsou obchody.
Mindenhonnan jönnek turisták.
Odevšad přijíždějí turisti.
Mindenhova busszal megyek.
Všude jezdím autobusem.
Mindjárt jön Péter.
Péter přijde hned.
Mit csinálsz?
Co děláš?
Mivel közlekedsz a városban?
Čím jezdíš ve městě?
A munkaidőm ötig tart.
Moje pracovní doba trvá do pěti.
Anna otthon van.
Anna je doma.
Nála ebédelek.
Budu obědvat u ní.
Milyen nap van ma?
Jaký je dnes den?
Negyed négy van.
Je čtvrt na čtyři.
A múzeum gyalog negyedóra.
Muzeum je odtud pěšky čtvrt hodiny.
Németórára megyek.
Jdu na hodinu němčiny.
Minden évben Kanadában nyaralok.
Každý rok trávím léto v Kanadě.
Nyelvórára megyek.
Jdu na jazykovou hodinu.
A múzeum nyitva van.
Muzeum je otevřené.
Nyugat-Magyarország
západní Maďarsko
- A piacról jövök. - Én oda megyek.
- Přicházím z trhu. - Já tam jdu.
olimpiai stadion
olympijský stadion
A pályaudvarra megyek.
Jdu na nádraží.
A parkban vagyok.
Jsem v parku.
A kocsim a parkolóban van.
Moje auto je na parkovišti.
Délelőtt a piacra megyek, este pedig a barátnőmhöz.
Dopoledne jdu na trh, večer pak k mé přítelkyni.
pénteken
v pátek
A piacon vásárolok.
Nakupuji na trhu.
Egész nap csak pihenek.
Celý den jen odpočívám.
A városom elég piszkos.
Moje město je docela špinavé.
politikai stabilitás
politická stabilita
A postára megyek.
Jdu na poštu.
A bicikli praktikus.
(Jízdní) kolo je praktické.
kulturális program
kulturní program
Reggel van.
Je ráno.
Reggel uszodába megyek.
Ráno jdu do bazénu.
A rendőrségre megyek.
Jdu na policii.
Rendszeresen sportolok.
Pravidelně sportuji.
A repülőtéren vagyok.
Jsem na letišti.
A villamos ritka az USA-ban.
Tramvaj je v USA sporadický jev.
Ritkán járok autóval.
Autem jezdím málokdy.
4. FEJEZET: A VÁROSBAN
4. KAPITOLA: VE MĚSTĚ
Témák
Témata
Hány óra van? Mennyi az idő? Milyen nap van ma?
Kolik je hodin? Kolik je hodin? Co je dnes za den?
Közlekedési eszközök
Dopravní prostředky
Útbaigazítás
Ukázání cesty, Instrukce, Poskytnutí informací
Város és falu
Město a vesnice
Kifejezések
Výrazy
A bal / jobb oldalon van a vár.
Na levé / pravé straně je hrad.
A boltba / Pécsre / Alízhoz megyek.
J(e)du do obchodu / do Pětikostelí / k Alíz.
A gyógyszertár a sarkon van.
Lékárna je na rohu.
A múzeum a kettes villamossal tíz perc.
Muzeum je odtud tramvají č. 2 deset minut.
A városomban nem lehet biciklizni.
V mém měste není možné jezdit na kole.
Általában autóval közlekedem / járok.
Zpravidla jezdím autem.
Autóval közlekedem a városban.
V městě jezdím autem.
Autóval van?
Jste tu autem?
Az előadás nyolckor / nyolc órakor kezdődik.
Přednáška začíná v osm / v osm hodin.
Az iskolából / A piacról / Pétertől jövök.
Jdu ze školy / z trhu / od Petra.
Balra / jobbra fordul.
Zatočíte vlevo / vpravo.
Biciklivel a templom egy negyed óra.
Na kole je odtud kostel čtvrt hodiny.
Egy nagyvárosban / Egy faluban lakom.
Bydlím ve velkoměstě / na vesnici.
Egy óra van.
Je jedna hodina.
Egyenesen megy a templomtól az iskoláig.
Půjdete rovně od kostela ke škole.
Egyenesen megy száz métert.
Půjdete rovně sto metrů.
Elnézést, van itt a közelben étterem?
Pardon, je tu v okolí restaurace?
Fél egy van.
Je půl jedné.
Gyalog járok a városban.
Po městě chodím pěšky.
Gyalog negyedóra / félóra.
Pěšky čtvrt hodiny / půl hodiny.
Hány óra van?
Kolik je hodin?
Háromnegyed egy van.
Je tři čtvrtě na jednu.
Jó a városomban lakni, mert tiszta / csendes / biztonságos.
V mém městě je dobré bydlet, protože je čisté / tiché / bezpečné.
Jó Amszterdamban lakni, mert lehet biciklivel közlekedni.
Je dobré bydlet v Amsterdamu, protože je tam možné jezdit na kole.
Jó Berlinben lakni, mert vannak érdekes kulturális programok.
Je dobré bydlet v Berlíně, protože tam jsou zajímavé kulturní programy.
Jó Orfűn lakni, mert szép a környék.
Je dobré bydlet v Orfű, protože je tu pěkné okolí.
Barcelona gyönyörű város, sok jó étteremmel és kellemes strandokkal.
Barcelona je úžasné město, se spoustou dobrých restaurací a příjemných koupališť.
Nem olyan jó a városomban lakni, mert piszkos / zajos / veszélyes.
Není tak dobré bydlet v mém městě, protože je špinavé / hlučné / nebezpečné.
Jön a hétvége.
Přichází víkend.
Két óra huszonöt perc van.
Jsou dvě hodiny a dvacet pět minut.
Közel van. Nincs messze.
Je (to) blízko. Není (to) daleko.
Megyünk együtt moziba?
Půjdeme spolu do kina?
Messze van a vár?
Je hrad daleko?
Miért jó Barcelonában lakni?
Proč je dobré bydlet v Barceloně?
Milyen nap van ma?
Jaký je dneska den?
Mit csinálsz / csinál hétfőn?
Co děláš / děláte v pondělí?
Negyed egy van.
Je čtvrt na jednu.
Nem csinálok semmit.
Nedělám nic.
Nem tudom, hol van az iskola, mert nem vagyok idevalósi.
Nevím, kde je škola, protože nejsem zdejší.
Pénteken este moziba megyek.
V pátek večer jdu do kina.
Siófokon nincs egyetem.
V Siófoku není univerzita.