Level 1 Level 3
Level 2

Jules Verne


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abonné
előfizető
se chiffrer
összeadódik; vmennyire rúg
le plénipotentiel
meghatalmazott diplomáciai képviselő
mendier
koldul
mendier des conseils
tanácsért esedezni
quêter
kér, könyörög vmiért
une approbation (f)
jóváhagyás, egyetértés
implorer
esedezik, könyörög, kérve kér
un appui (m)
támasz, támogatás
un organe (m)
orgánum (szerv)
prendre la peine
veszi a fáradtságot
pénétrer
behatol
les quatres coins du monde
a világ négy sarka
outre qch
vmin kívül
le commutateur
áram megszakító, kapcsoló
établir qch
létesít
interpeller
megszólít
un empire (m)
birodalom
la pointe
csípős megjegyzés
la dilatation
tágulás
consciencieux, -euse
lelkiismeretes
se livrer à qch
átadja magát vminek
adjacent, -e
szomszédos
se propager
terjed (betegség is)
réfléchir
tükrözödik
envoyer aux nues
felküldi az egekbe
démesuré, -e
mértéktelen, itt: hatalmas
roman d'anticipation
kb sci-fi regény (megelőzi a korát, jövőbe látó)