Level 42 Level 44
Level 43

Education


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
historia
history, story
lekcja
lesson
nauczyciel
teacher
ulobiony
favorite
uczyć się
to learn
uczyć
to teach
edukacja
education
studia
studies (pl.)
przedmiot
subject (in school)
biblioteka
library
klasa
class
test
test
ocena
grade, mark
na przykład
for example
ćwiczenie
exercise, drill
kurs
course
długopis
pen
prezentacja
presentation
tytuł
title
rozdział
chapter
strona
page
ołówek
pencil
słowo
word
wiedza
knowledge, wisdom
profesor
professor
uniwersytet
university
wypracowanie
essay
podstawowy
basic, elementary
wykład
lecture
egzamin
examination, exam
semestr
semester
gimnazjum
junior high / middle school
liceum
high school
słownik
dictionary
przedszkoła
kindergarten
tekst
text
notatki
notes
dokument
document