Level 40 Level 42
Level 41

Abstract Objects 1


65 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
część
part
życie
life
miłość
love
nadzieja
hope
siła
strength
śmierć
death
kształt
shape
projekt
project
przyszłość
the future
myśl
a thought, idea
członek
member
sposób
manner, way, fashion
przypadek
accident, chance
przeszłość
the past
opis
description
gra
game
kontrol
control
zmiana
a change
błąd
error, mistake
wina
guilt, fault
problem
problem
dźwięk
sound
wartość
value
działanie
action
widok
view
zawartość
contents
rozwiązanie
solution
opcja
option
produkcja
production
wynik
result, score
zaleta
advantage
wada
disadvantage
zalety i wady
pros and cons
ochrona
security, protection
ilość
quantity
jakość
quality
szansa
chance, opportunity
wolność
freedom
efekt
effect
kolej
turn (i.e. chance to make a move)
nagroda
prize, reward
sprawa
business, case
zasada
rule, principle
wybór
choice
rola
role
przyczyna
reason, cause
porażka
failure
nazwa
name
sukces
success
władza
power
ryzyko
risk
możliwość
possibility
pomysł
idea
rada
advice
doświadczenie
experience
reszta
remainder, rest
rodzaj
type, kind
odpoczynek
relaxation, rest
temat
theme, topic
koniec
end, finish
początek
beginning
prawda
truth
sytuacja
situation
marzenie
dream
kłamstwo
lie