Level 33 Level 35
Level 34

Numbers


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jeden
one
dwa
two
trzy
three
cztery
four
pięć
five
sześć
six
siedem
seven
osiem
eight
dziewięć
nine
dziesięć
ten
wiele
many, much, a lot ("w_")
trochę
a little, some ("t_")
mniej
less
więcej
more
liczba
number ("l_")
suma
sum
numer
number (phone number)
dużo
a lot, lots ("d_")
mało
a little, few ("m_")
Ile masz lat?
How old are you?
dwadzieścia
twenty
trzydzieści
thirty
czterdzieści
forty
pięćdziesiąt
fifty
sześćdziesiąt
sixty
siedemdziesiąt
seventy
osiemdziesiąt
eighty
dziewięćdziesiąt
ninety
sto
hundred
tysiąc
thousand
milion
million
pół
half
mniejszość
minority
większość
majority
tylko
only
wystarczająco
enough (adverb)
pierwszy
first
drugi
second (2nd)
trzeci
third
czwarty
fourth
piąty
fifth
szósty
sixth
siódmy
seventh
ósmy
eighth
dziewiąty
ninth
dziesiąty
tenth
ostatni
last, final
raz
time (occurence)