Level 32 Level 34
Level 33

Verbs: Present 4


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zmieniać
to change
otwierać
to open
myśleć
to think
patrzeć
to look at
tęsknić
to miss, feel the absence of
wracać
to return, come back
pomagać
to help
dawać
to give
oferować
to offer
ufać
to trust
wierzyć
to believe
przynosić
to bring (on foot)
pożyczać
to borrow, to lend
wysyłać
to send
podawać
to pass, to serve (food)
odpowiadać
to answer
dzwonić
to call (by phone)
rozmawiać
to talk ("r_")
mieszkać
to live, reside
odpoczywać
to rest, relax
dziękować
to thank
zostawiać
to leave behind
żyć
to live, to be alive
pytać
to ask (a question)
używać
to use
liczyć
to count
sprzątać
to clean, tidy ("s_")
prosić
to ask (someone)
śpiewać
to sing
tańczyć
to dance
podnosić
to pick up
wiedzieć
to know ("w_")
naprawiać
to repair
kłaść
to put, lay ("k_")
czekać
to wait
zapominać
to forget
wkładać
to insert, put in
siedzieć
to sit, be seated
oglądać
to watch
wyjaśniać
to explain
rysować
to draw
uważać
to consider (someone as something)
zapraszać
to invite
rozumieć
to understand
zamykać
to close