Level 1 Level 3
Level 2

Unit 1 Grammar and phrases


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Klaus comes from Berlin
Klaus Berlinli
Klaus is coming from Berlin
Klaus Berlin'da gelmek üzerinde
I don't get it
Anlamıyorum
Do you get it?
Anliyor musun?
It's fun here but kinda weird
Burası çok eğlenceli ama biraz tuhaf
He's coming from Greece
Yunanistan'dan geliyor (şimdi)
He's coming by train
Trenle geliyor
You're being silly
Aptalca davranıyorsun
He comes from Greece
Yunandır.
The bridge was built two years ago
Köprü iki yıl önce inşa edildi
They are building a new shopping centre here
Burada yeni bir AVM inşa ediyorlar
A new airport is being built
Yeni bir havalimanı insa ediliyor
These rooms are cleaned every day
Bu odalar her gün temizleniyorlar
You can't go in. The room is being cleaned.
Giremezsin. Oda temizleniyor
These chairs aren't beautiful but they're comfortable
Bu sandalyeler güzel değil ama rahat
I'm not interested in politics
Ben politikayla ilgilenmiyorum
Are you married? No, I'm single
Evli misin? Hayır, bekârım
What colour is your car? It's purple
Araban ne renk? Mor
These postcards are nice. How much are they?
Bu kartpostallar güzel. ne kadarlar?
Are you interested in sports? Yes, I am
Sporla ilgilenir misin? Evet
Barbara is reading a newspaper.
Barbara bir gazete okuyor.
She isn't eating
O yemiyor
We're here on holiday. We're staying at a hotel near the beach
Biz burada tatildeyiz. Sahile yakın bir otelde kalıyoruz
Where's Tara? She's having breakfast
Tara nerede? Kahvaltı ediyor
She isn't having dinner
Akşam yemeği yemiyor
Are your friends staying at a hotel? No, they're staying with me
Arkadaşların bir otelde mi kalıyorlar? Hayır benimle kalıyorlar
We do a lot of different things in our free time
Biz boş zamanlarımızda çok farklı şeyler yaparız
She's a teacher. She teaches maths in a public school
O öğretmen. Özel okulda matematik öğretir.
She was a teacher. She taught history in a state school
O öğretmendi. Devlet okulda tarih öğretti
Does she have a car? No, she doesn't
Arabası var mı? Hayır
Ask if she has a bike
Ona bisikleti var mı diye sor
Ask if he has any brothers or sisters
Ona kardeşi var mı diye sor
Are you going home now? Yes, I'm totally knackered
Şimdi eve mi gidiyorsun? Evet, çook yorgunum.
I usually buy a newspaper every day
Ben genellikle her gün bir gazete alırım
Yesterday I bought a newspaper
Din bir gazete aldım
Our friends often come to see us
Arkadaşlarımız sık sık bizi görmeye gelirler
Our friends came to see us last Thursday
Geçen perşembe bizi görmeye geldiler
Does she go out often?
Sık sık dışarı çıkar mı?
Did she go out last night?
Dün gece dışarı cıktı mı?
Did you do your homework? No, I didn't have time
Ödevini yaptın mı? Hayır, zamanım olmadı
We went to the cinema but we didn't enjoy the film
Sinemaya gittik ama filmden hoşlanmadık
I saw Evita but I didn't see Fausto
Evita'yı gördüm ama Fausto'yu görmedim
She had a pen but she didn't have any paper
Onun bir kalemi vardı ama hiç kağıdı yoktu
I slept well last night. How about you? Did you sleep well last night?
Dün gece iyi uyudum. Ya sen? Sen dün gece iyi uyudun mu?
I was late for the meeting. How about you? Were you late for the meeting?
Toplantıya geç kaldım. Ya sen? Toplantıya geç kaldın mı?
I got up early this morning. How about you? Did you get up early this morning?
Bu sabah erken kalktım. Ya sen? Bu sabah erken kakltın mı?
What was he doing when the phone rang? He was reading
O, telefon çaldığında ne yapıyordu? Kitap okuyordu
What did he do when the phone rang? He answered it
O, telefon çaldığında ne yaptı? Telefona cevap verdi