Level 3 Level 5
Level 4

New level 20 sł +


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
arrears
zaległości ( płatnicze); długi
restrain
powstrzymywać, ograniczać
introduce
wprowadzać, przedstawiać
broadly
z grubsza, szeroko, zasadniczo
concurrent
jednomyślny, zgodny, zbieżny
forecast
prognoza
soaring
szybko rosnący, gwałtownie wzrastający
average
średnio, przeciętnie, statystycznie
cautious
ostrożny, rozważny, uważny
holding
posiadłość, mienie
shore up
podpierać
regarding
dotyczący
underpin
podpierać, wspierać, wzmacniać
additional
dodatkowy, dalszy
tax relief
ulga podatkowa
yield
dawać/przynosić, dostarczać, korzyść
upbeat
wzrost gospodarczy
stance
postawa, pozycja, stanowisko
offset
wyrównywać, równoważyć, wynagradzać
shareholder
udziałowiec, akcjonariusz