Level 1 Level 3
Level 2

New level 21 sł +


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
counterfoil
odcinek
bounce
nie mieć pokrycia
draft
polecenie wypłaty
overdraft
przekroczenie stanu konta
direct debit
polecenie zapłaty
authentication
potwierdzenie
in addition to sth
oprócz czegoś
overheads
koszty ogólne
malicious
w złym zamiarze
perceive
spostrzegać
widespread
powszechny
gullible
łatwowierny
facilities
usługi / ułatwienia, udogodnienia / budynki, pomieszczenia, wyposażenie, urządzenia, sprzęt
capital sum
suma ogólna
purport
twierdzić, utrzymywać; wydawać się / treść, sens, znaczenie
title deed
akt własności
inhabitant
mieszkaniec
unlawful
bezprawny, nielegalny
allegedly
podobno, rzekomo
charge
zarzut
persuade
przekonywać, namawiać, nakłaniać