Level 2
Level 1

New level 17 sł +


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
equity
sprawiedliwość, słuszność
deed
akt prawny, dokument
default
niestawienie się w sądzie; nie wywiązać się z płatności
tender
oferta,przetarg / środek płatniczy
retailer
detalista
deduct
potrącać, odejmować
hire
wynajmować
amid
wśród, pośród, między
futile
bezcelowy
rubble
gruz
turmoil
chaos
lethal
śmiertelny
stalemate
sytuacja patowa
equity holder
akcjonariusz
itemise
wyszczególniać
voucher
kwit
versatility
uniwersalność