Level 2 Level 4
Level 3

Dán 1


61 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
absolutisme
abszolút monarchia
den augsburgske bekendelse
Ágostai hitvallás
rigsråd
államtanács, államtanácsos
guldhornene
arany ivótülkök
broncealderen
bronzkor
lav
céh
danehof
dán (középkori) parlament
kirkebog
egyházi anyakönyv
Den Nordiske Syvårskrig
északi hétéves háború
feudalisme
feudalizmus, hűbériség
len
feudum, hűbér
huskarl
férficseléd (vikingkor)
fæster
földbérlő, bérlő
bondestenalder
földműves kőkor
rigsmarsk
fő várkapitány
germansk jernalder
germán vaskor
grubekeramisk kultur
gödröcskés (díszű) kerámia kultúrája
Grevens Fejde
grófi belviszály
leding
hadi szolgálat
rigsmarsk
hadseregparancsnok
Trediveårskrigen
harmincéves háború
lensmand
hűbérúr
høvedsmand
második hűbérúr, várispán
foged
ispán, várnagy, községi bíró
livegenskab
jobbágyság
vornedskap
jobbágyság (spec. forma)
Kalmarkrigen
kalmari háború
Kalmarunionen
kalmari unió
kansler
kancellár [régi]
keltisk jernalder
kelta vaskor
korstog
keresztes hadjárat
hird
királyi kíséret
håndfæstning
királyi kötelezvény
køkkenmødding
konyhai hulladék
rigsforstander
kormányzó
stenalder
kőkor
amt
község (hivatal)
amtmand
községi elöljáró
len
megye
Den Store Nordiske Krig
nagy északi háború
adelsvælde
nemesi uralom kora
herredag
népgyűlés, népgyűlési nap
enevælde
önkényuralom
hoveri
robot
romersk jernalder
római vaskor
blodgildet i Roskilde
roskiledi vérengzés
Skånske Krig
skånei háború
den spanske arvefølgekrig
spanyol örökösödési háború
Øresundstolden
sund-vám
gehejmekonseil
titkos tanács
tiende
tized, dézsma
drost
udvarnagy, sénéchal
jægerstenalder
vadászó kőkor
accise
városi adó, városi vám
jernalderen
vaskor
vasal
vazallus
westfalske fred
vesztfáliai béke
trelleborg
viking gyűrűsánc
vikingetiden
vikingkor
vikingetog
viking portya
de urolige tider i Rusland
zűrzavaros idők (Oroszországban)