Level 2
Level 1

Svéd 1


81 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
absolut monarki
abszolút monarchia
Augsburgska trosbekännelsen
Ágostai hitvallás
riksråd
államtanács, államtanácsos
Gallehushornen
arany ivótülkök
Arboga artiklar
arbogai cikkelyek
tåget över Bält
belti hadjárat, vonulás (átkelés) a Belten
kalabaliken i Bender
benderi csetepaté
rikskansler
birodalmi kancellár
bronsåldern
bronzkor
klubbekriget
bunkó-háború
skråväsen
céh
Dackefejden
Dacke-felkelés
kyrkbok
egyházi anyakönyv
Erikskrönikan
Erik-krónika
eriksgata
Erik-út
edsöreslagar
esküfogadó törvények
nordiska sjuårskriget
északi hétéves háború
rusttjänst
fegyverkezési szolgálat
feodalism
feudalizmus, hűbériség
län
feudum, hűbér
Folkungatiden
Folkungok kora
bondestenåldern
földműves kőkor
fornborg
földvár
marsk
fő várkapitány
gropkeramiska kulturen
gödröcskés (díszű) kerámia kultúrája
grevefejden
grófi belviszály
ledung
hadi szolgálat
riksmarsk
hadseregparancsnok
skeppsreda
hajó-rend
båtgrav
hajósír
stridsyxekultur
harci baltás kultúra
trettioåriga kriget
harmincéves háború
Håtunaleken
håtunai játék
Heilbronnförbundet
heilbronni szövetség
länsman
hűbérúr
hövitsman
második hűbérúr, várispán
Ingvarståget
Ingvar-út
fogde
ispán, várnagy, községi bíró
livegenskap
jobbágyság
Kalmarkriget
kalmari háború
Kalmarunionen
kalmari unió
kansler
kancellár [régi]
karolinska enväldet
karolin abszolutizmus
keltisk järnålder
kelta vaskor
bildsten
képkő
korståg
keresztes hadjárat
konungaförsäkran
királyi kötelezvény
kökkenmödding
konyhai hulladék
riksföreståndare
kormányzó
stenålder
kőkor
Linköpings blodbad
linköpingi vérfürdő
ordensstat
lovagrendi állam
län
megye
Mora sten
Mora köve
stora nordiska kriget
nagy északi háború
herredag
népgyűlés, népgyűlési nap
Nyköpings gästabud
nyköpingi vendégség
envälde
önkényuralom
peterspenning
péterfillér
hoveri
robot
romersk järnålder
római vaskor
skånska kriget
skånei háború
spanska tronföljdskriget
spanyol örökösödési háború
Stockholms blodbad
stockholmi vérfürdő
Sturemorden
Sture-gyilkosságok
Öresundstullen
sund-vám
frihetsbrev
szabadságlevél
tionde
tized, dézsma
drots
udvarnagy, sénéchal
Uppsala öd
uppsalai koronabirtok
jägarstenålder
vadászó kőkor
accis
városi adó, városi vám
järnåldern
vaskor
vasall
vazallus
Västerås recess
västeråsi határozat
Vendeltiden
Vendel-kor
westfaliska freden
vesztfáliai béke
trelleborg
viking gyűrűsánc
vikingatiden
vikingkor
vikingatåg
viking portya
stora oredan
zűrzavaros idők (Oroszországban)