Level 19 Level 21
Level 20

851-900


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
secretary
sekreter
gate
kapı
solid
katı
hill
tepe
noise
gürültü
typically
genelde
grass
çim
hat
şapka
unfortunately
maalesef
legislation
mevzuat
succeed
başarmak
celebrate
kutlamak
achievement
başarı
fishing
balıkçılık
drink
içecek
accuse
suçlamak
hand
uzatmak
useful
kullanışlı
land
yere indirmek
secret
gizli
reject
reddetmek
talent
yetenek
taste
damak zevki
characteristic
özellik
milk
süt
escape
kaçmak
cast
fırlatmak
sentence
ceza
unusual
alışılmamış
closely
yakından
convince
ikna etmek
height
yükseklik
physician
hekim
assess
değerlendirmek
sleep
uyku
ride
gezinti
virtually
neredeyse
first
ilk olarak
sharp
keskin
creative
yaratıcı
behind
arkada
lower
düşürmek
approve
onay vermek
explanation
açıklama
outside
dıştan
gay
gey
honour
şeref
proper
uygun
campus
kampüs
live
canlı