Level 14 Level 16
Level 15

601-650


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
long term
uzun süreli
extremely
son derece
Catholic
Katolik
extent
kapsam
mix
karıştırmak
component
unsur
slow
yavaş
contrast
zıtlık
wake
uyandırmak
airport
havalimanı
ourselves
kendimiz
challenge
zorlamak
chief
şef
brown
kahverengi
standard
standart
shirt
gömlek
pilot
pilot
warn
uyarmak
ultimately
sonunda
cat
kedi
contribution
katkı
capacity
kapasite
estate
mülk
guide
rehber
circumstance
durum
snow
kar
English
İngilizce
politician
siyasetçi
steal
çalmak
pursue
sürdürmek
slip
kaymak
percentage
yüzde
meat
et
funny
komik
neither
ne bu ne öteki
soil
toprak
influence
etkilemek
surgery
ameliyat
correct
doğru
Jewish
Yahudi
due
zamanı gelmiş
blame
suçlamak
estimate
tahmin etmek
basketball
basketbol
late
geç
golf
golf
investigate
araştırmak
crazy
deli
significantly
önemli derecede
chain
zincir