Level 1 Level 3
Level 2

Present Simple vs Continuous


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Are you having fun / enjoying yourselves?
Dobrze się bawicie?
The phone doesn’t work without a battery
Telefon nie działa bez baterii
This new method isn’t working
Ta nowa metoda nie działa.
I like to listen to music when I’m studying
Lubię słuchać muzyki kiedy się uczę
What are you thinking about ?
O czym myślisz?
What does he think about it ?
Co on o tym myśli?
The manual says that charging lasts 6 hours
Instrukcja (manual) mówi, że ładowanie (charging) trwa (last) 6 godzin
First I open the box and check what is inside ...
Najpierw otwieram pudełko i sprawdzam co jest w środku
The children are growing so quickly
(Nasze) dzieci rosna tak szybko.
They both die when they are trying to get the treasure
Obaj giną (die) gdy próbują zdobyć skarb (treasure)
Does this coffee taste bitter to you ?
Czy twoim zdaniem ta kawa jest gorzka w smaku?
It’s getting late.
Robi się późno.
We produce kitchen furniture
Produkujemy meble (furniture) kuchenne
We are usually having breakfast at this time
O tej porze zwykle jemy śniadanie
Why do trees grow so slowly?
Dlaczego drzewa rosną tak wolno?
He's carefully opening the bag ...
Ostrożnie otwiera torbę ...