Level 6 Level 8
Level 7

Woordjes Tekst 21 A.


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zaak, ding
res
oorlog voeren
rem gerere
zetel, woonplaats
sedes, es
en
ac
daarentegen
contra (bijwoord)
tegen
contra + acc.
vijandelijk
hostilis
vijand, vijandig
inimicus
ver van
procul a(b) + abl.
nauwelijks, met moeite
vix
deel
pars, partes
derde
tertius
perfectum van ducere
duxi
leiden, voeren
ducere
genoeg
satis
koren
frumentum
buit
praeda
strijd
proelium
de strijd aangaan
proelium committere
overwinnen
superare
één, enig(e), alleen
unus
moeilijk
difficilis
meer
magis
dan
quam
collega, ambtgenoot
collega
veldheer
imperator, ores
weerstand bieden (aan)
resistere
minachten, verachten
contemnere
ijdel, leeg, irreëel
vanus
roem, glorie
gloria
minachten
spernere
echt, waar
verus