Level 4 Level 6
Level 5

Woordjes Tekst 20 A.


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gast(vriend)
hospes, ites
geen
nullus
verdedigen
defendere
vrede
pax, pacem
brengen naar
afferre
voorwaarde, toestand
condicio, ones
ontnemen
adimere
zilver
argentum
persoonlijk, privé-
privatus
van de staat, staats-
publicus
perfectum van conferre
contuli
bij elkaar brengen
conferre
weggaan, naar buiten gaan
exire
de eersten, voornaamsten
primores
vergadering
concilium
perfectum van accendere
accendi
aansteken
accendere
eerst
primum
perfectum van iacere/io
ieci
gooien, werpen
iacere/io
tumult, onrust, rumoer
tumultus
toren (op een muur)
turris, es
puinhoop, ruïne
ruina
leger
exercitus