Level 25 Level 27
Level 26

Woordjes Tekst 30 B.


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dichtst bij gelegen
proximus
zo groot ... als
tantus ... quantus
hoe(danig), wat voor een
qualis
ppp van perferre
perlatus
verdragen, brengen, berichten
perferre
oordelen
iudicare
verklaren tot, houden voor
iudicare + dubb. acc.
(onder)vragen
interrogare
geslacht, afkomst, soort
genus, genera
perfectum van cognoscere
cognovi
leren kennen, vernemen
cognoscere
(geweldadige) dood
nex, necem
hevig verschrikt
perterritus
opnieuw, weer
rursus
uur, tijdstip
hora
tegemoet gaan
obire
de dood tegemoet treden
mortem obire
perfectum van sentire
sensi
voelen, merken
sentire
doen alsof + a.c.i.
simulare