Level 18 Level 20
Level 19

Woordjes Tekst 27 A.


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
toen, omdat, hoewel
cum + coni.
perfectum van uti
usus sum
gebruiken
uti + abl.
over, aan de overkant van
trans + acc.
voeren over, overzetten
traducere
aansporen
hortari
volgen
sequi
perfectum van proficisci
profectus sum
vertrekken
proficisci
dichtstbij (gelegen)
proximus
versieren
ornare
perfectum van regredi
regressus sum
terugkeren
regredi
krijgsgevangene
captivus
ppp van vincire
vinctus
boeien
vincire
perfectum van queri
questus sum
klagen, zich beklagen
queri
(leger in) slagorde
acies
perfectum van instruere
instruxi
leger in slagorde opstellen
aciem instruere
zich verbazen, bewonderen
mirari
opdragen
imperare
ppp van reverti
reversus
terugkeren
reverti
perfectum van loqui
locutus sum
spreken
loqui
perfectum van fungi
functus sum
verrichten
fungi + abl.
genieten (van)
frui + abl.