Level 1
Level 2

New level


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hele-toonstoonladder
Toonladder met uitsluitend afstanden van een hele toon.
Polytonaliteit
Meerdere toonsoorten tegelijk in een muziekstuk
Bitonaliteit
Twee verschillende toonsoorten tegelijk in een muziekstuk.
Consonant
Samenklank die geen spanning oproept.
Dissonant
Samenklank die spanning oproept.
Spiegelen
Een motief of reeks kan op verschillende manieren veranderd worden.
Kreeft
Het motief of de basisreeks wordt van achteren naar voren uitgevoerd.
Omkering
Een motief of reeks omgekeerd worden uitgevoerd. Alle stijgende intervallen worden dalend en andersom.
Cluster
Willekeurige samenklank van tonen.