Level 2
Level 1

Nouns


52 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
satellite dish
antena satelitarna
editorial
artykuł wstępny
news item
artykuł, pojedyncza relacja
censorship
cenzura
magazine
czasopismo (np. tygodnik, miesięcznik)
journal
czasopismo specjalistyczne
the Forth Estate
czwarta władza
advertising revenue
dochód z reklam
sports section
dział sportowy
columnist
felietonista
documentary
film, program dokumentalny, reportaż
host
gospodarz programu
newsagent
kiosk z gazetami
news briefing / press conference
konferencja prasowa
sound bite
krótki wycinek czyjejś wypowiedzi
The newspaper has a loyal readership
ma krąg lojalnych czytelników
press tycoon / mogul
magnat prasowy
print media
media drukowane
circulation
nakład (czasopisma)
political accountability
odpowiedzialność polityczna
license fee
opłata abonamentowa za korzystanie z radia i TV
interviewee
osoba udzielająca wywiadu
remote control
pilot (np. do telewizora)
caption
podpis pod zdjęciem
prime time
pora najlepszej oglądalności / najlepszy czas antenowy
gutter press (tabloids)
prasa brukowa
broadsheet press
prasa wielkoformatowa
newscaster
prezenter wiadomości
news broadcast / bulletin
program informacyjny
TV listings = TV guide
program TV
leak
przeciek
ratings of a program
ranking oglądalności (słuchalności)
editorial staff
redakcja (pracownicy)
editor-in-chief
redaktor główny
live coverage / broadcast
relacja na żywo
eyewitness account
relacja naocznego świadka
news coverage
relacjonowanie wydarzeń
obituary column
sekcja nekrologów
agony column
sekcja porad
biased report
stronnicza relacja
bias
stronniczość
quiz/game show
teleturniej
whistleblower
ten, który bije na alarm lub ujawnia malwersacje w łonie organizacji (np. Edward Snowden)
broadcast media
TV, radio (media nadawcze)
journalist integrity
uczciwość dziennikarska
newspaper layout
układ graficzny gazety
Internet-based news
wiadomości dostarczane przez internet
news update = breaking news
wiadomości z ostatniej chwili, (najnowsze ~)
intellectual property
własność intelektualna
press cuttings / clippings
wycinki prasowe
libel
zniesławienie
commercial
reklama (w TV lub radiu)