Level 20 Level 22
Level 21

2.9 House and Home - Idioms


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
(a real) home from home
miejsce, gdzie czlowiek czuje się jak w domu
collapse like a house of cards
zawalić się jak domek z kart
eat sb out of house and home
objeść kogoś; wyczyścić komuś lodówkę
feel at home
czuć się swobodnie
get on like a house on fire
z miejsca się zaprzyjaźnić
keep house
prowadzić dom
make yourself at home
czuć się jak u siebie w domu
move house
przeprowadzać się
open house
dom otwarty
set up house/home
założyć (własny) dom
There is no place like home!
Nie ma jak w domu!
till the cows come home
bez końca