Level 18 Level 20
Level 19

2.7 Maintenance and Redecoration


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
broken/out of order
zepsuty
connect electricity
podłączyć prąd
construction site
plac budowy
dismantle
demontować; rozkładać na części
DIY
majsterkowanie
dust the furniture
ścierać kurze z mebli
fasten
przymocować
fix/repair/mend
naprawić
household repairs
naprawy domowe
install
instalować; montować
insulate the attic
docieplić poddasze
length/height/width/weight
długość/wysokość/szerokość/waga
maintenance
konserwacja
mend a dripping tap
naprawić cieknący kran
mow the lawn
kosić trawnik
oil the hinges
naoliwić zawiasy
paint sth (black)
pomalować coś (na czarno)
paper the walls
tapetować ściany
redecorate/refurbish
remontować;odnawiać
redecoration/refurbishment
remont
replace
wymieniać
scaffolding
rusztowanie
strength
wytrzymałość
sweep/vacuum the floor
odkurzyć podłogę
tighten a screw
dokręcić śrubę
tile
kafelek
tile the walls
wykafelkować ściany
under construction
w budowie
unscrew
odkręcić (śrubę)
varnish
polakierować
wipe
wytrzeć; przetrzeć