Level 10 Level 12
Level 11

1.11. The Mind


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
assume
zakładać
assumption
założenie, przypuszczenie
change your mind
zmienić zdanie
come to sb's mind
przyjść komuś na myśl
compliment sb on sth
gratulować komuś czegoś
confront sth
stawiać czemuś czoło
deal with sth
radzić sobie z czymś
distract
rozpraszać
gain sb's confidence
zyskać czyjeś zaufanie
get your head around sth
zrozumieć i zaakceptować coś
go to one's head
uderzyć do głowy
have a good head for sth
mieć głowę do czegoś
have sth on your mind
stale myśleć o czymś
imagine
wyobrazić sobie
lose your head
stracić głowę
lose your mind
stracić zmysły, oszaleć
make up your mind
zdecydować się
multitask
zajmować się kilkoma rzeczami naraz, mieć podzielną uwagę
off the top of your head
bez zastanowienia
perceive
postrzegać, dostrzegać
perception
postrzeganie
realise
uświadomić sobie
recall
przypomnieć sobie
recollect
przypomnieć sobie
regard sth as
uważać coś za
sense
zmysł