Level 9 Level 11
Level 10

1.10. Attitudes and Beliefs


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
adjust to
dostosować się do
admire
podziwiać
approve of sth
aprobować coś
attitude
postawa, nastawienie
be passionate about sth
pasjonować się czymś
belief
pogląd, przekonanie
content with
zadowolony z
convinced of
przekonany o
disapprove of
nie aprobować
dismiss
odrzucić
dismissive
lekceważący
focused on
skupiony, skoncentrowany na
have a go at sth
spróbować coś zrobić
indifferent to
obojętny na
insist on
nalegać na
regard sth as
uważać coś za
take an interest in sth
zainteresować się czymś
take pride in sth
szczycić się czymś