Level 2
Level 3

Other words


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
It's a very competitive industry
To bardzo konkurencyjna branża
I am self-employed
prowadzę działalność gospodarczą
overworked
przepracowany
Have you got the relevant qualifications?
Czy ma pan odpowiednie, potrzebne, konieczne kwalifikacje
reliable
godny zaufania, taki na, którym można polegać
Can I talk to the person responsible for the project?
Czy moge rozmawiać z osobą odpowiedzialną za projekt?
secure job
pewna praca
suitable for
odpowiedni, nadający się do
unemployed
bezrobotny
he is retired
on jest na emeryturze / emerytowany
temporary
tymczasowy
permanent employment
stałe zatrudnienie