Level 2

28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Daphne laureola
Babérboroszlán
Tilia cordata
Kislevelű hárs
Tilia platyphyllos
Nagylevelű hárs
Tilia tomentosa
Ezüst hárs
Ailanthus altissima
Bálványfa
Cotinus coggygria
Cserszömörce
Aesculus hippocastanum
Fehér vadgesztenye
Acer campestre
Mezei juhar
Acer negundo
Zöld juhar
Acer platanoides
Korai juhar
Acer pseudoplatanus
Hegyi juhar
Acer tataricum
Tatárjuhar
Koelreuteria paniculata
Csörgőfa
Cornus mas
Húsos som
Cornus sanguinea
Veresgyűrű som
Calluna vulgaris
Csarab
Vaccinium myrtillus
Fekete áfonya
Fraxinus excelsior
Magas kőris
Fraxinus ornus
Virágos kőris
Ligustrum vulgare
Közönséges fagyal
Forsythia suspensa
Közönséges aranycserje
Syringa vulgaris
Májusi orgona
Hedera helix
Borostyán
Sambucus ebulus
Földi bodza
Sambucus nigra
Fekete bodza
Viburnum lantana
Ostorménfa
Viburnum opulus
Kányabangita
Lonicera xylosteum
Ükörke lonc